Jak je to se značkami a trhem

Globalizace – tento katastrofalní tred na jedné straně zotročující vetšinu světové populace a devastující přírodní bohatství Země, na druhé straně způsobují rostoucí pupky a nekonečný famakologický business nutící nám “máme se lépe a žijeme déle” – má také jednu veřejně známou tvář – branding. Je až k nevíře, kolik virtuálních značek je vlastněno jednotlivými korporacemi a kolik prostředků je mrháno do reklamy na tyto značky – vlatně takový podivný business.

Acidobazické stravování je zásadní pro zdraveho ducha i tělo

Snadné – stačí se jen na chvilku zastavit, prohlédnout si obrázek, zamyslet se a začit se řídit acidobazickými principy – pravidlem čím zásaditější, tím zdravější a organismu prospěšnější.

Velice dobrou pomůckou je nad každý sloupeček napsat číslo – 0= střed, 1= vpravo, -1= vlevo a pokračovat tak v číselné řadě dál. Pak když vaříte, podíváte se na bodovou hodnotu jídla a snažíte se to uvařit tak, aby vyšla nula nebo záporné číslo.

Stačí chtít

Chtít myslet…. ono to totiž nebolí. A nebo ano? Vlastně bolí to, protože žijeme v systému, kterému záleží na unfikovanosti nás všech. A ten ve své podstatě potlačuje svobodné myšlení, resp. hodnotový řetězec je nám vtiskován médii a zájmovými skupinami, dělající z nás pouze nástroje moci, vykonavatele – nikoliv však tvůrce.

A změnit zaběhnuté koleje je obtížné. Vše začíná u toho, jak pohlížím na svět kolem sebe, jak se sám chovám, jak své okolí ovlivňuji a hlavně – uvědomění si PROČ takový jsem.